Przedszkole Nasze Bambino nr 2


Witamy na oficjalnej stronie naszego przedszkola

Get Adobe Flash player

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dojednostki w terminie do 2023-03-27 godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki, dla których jednostka była jednostką pierwszego wyboru

Lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Copyright © 2023 School's Fun  Rights Reserved.