Przedszkole Nasze Bambino nr 2


Witamy na oficjalnej stronie naszego przedszkola

Get Adobe Flash player

Nasze przedszkole otacza dzieci troską i zapewnia opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

W przedszkolu realizujemy podstawę programową MEN, zapewniamy odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola i pobytu dzieci w placówce. Dążymy  aby dzieci w pełni osiągnęły dojrzałość szkolną poprzez realizację celów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Przedszkole Nasze Bambino nr 2 tworzą nie tylko ludzie z sercem na dłoni, ale przede wszystkim wykwalifikowani specjaliści. Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka oraz szanujemy indywidualne różnice. Dzieci mają również możliwość rozwijania swoich wszechstronnych pasji oraz zainteresowań na zajęciach dodatkowych.

Jesteśmy placówką, w której oferujemy bogatą ofertę zajęć, warsztatów, imprez i uroczystości integrujących społeczność przedszkolną i lokalną. Bierzemy aktywny udział w różnorodnych akcjach i konkursach. Upowszechniamy wśród dzieci wiedzę o kulturze, tradycjach naszej miejscowości i kraju. 


Dążymy do jak najpełniejszej obecności rodziców w życiu przedszkola. W porozumieniu z nimi tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Wspólne zabawy, imprezy integracyjne i okolicznościowe oraz zaangażowanie rodziców stanowi wsparcie dla naszych działań.

Nasze atuty:
• czas pracy dostosowany do potrzeb rodziców,
• budynek w dobrym stanie technicznym,
• dobrze wyposażone sale zajęć,
• plac zabaw dla dzieci,
• kompetentna kadra pedagogiczna,
• aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym,
• udział w programach i akcjach ogólnopolskich,
• konstruktywna współpraca z rodziną dziecka,
• otoczenie dzieci fachową opieką, zapewnienie im pełnego bezpieczeństwa, przestrzeganie ich praw,
• bogaty kalendarz imprez i uroczystości,
• fachowy i miły personel przedszkola,
• bezstresowa adaptacja dzieci w przedszkolu.

Dyrektor Dariusz Glinka

Copyright © 2024 School's Fun  Rights Reserved.