Przedszkole Nasze Bambino nr 2


Witamy na oficjalnej stronie naszego przedszkola

Get Adobe Flash player

6:30-8:20

Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, zabawy ruchowe.

8:20-8:30

Przygotowanie do śniadania, czystości higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie dzieciom zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturowych.

8:30-9.00

Śniadanie zupka mleczna + kanapeczki.

9:00-9:30

Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia plastyczne.

9:30-10:40

Zabawy, gry i zajęcia sportowe, dodatkowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.

10:40-11:00

Przygotowanie do obiadu. Czystości porządkowo-higieniczne.

11:00-11:30

Obiad- I danie zupka

12:00-13:30

Odpoczynek poobiedni, czas relaksu z muzyką relaksacyjna, czytanie bajek opowiadań.

13:30-14:00

Czynności samoobsługowe i porządkowo-higieniczne, przygotowanie do posiłku.

14:00-14:30

Obiad- II danie.

14:30-15:20

Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia dodatkowe wspieranie rozwoju dzieci  poprzez : zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy. Zabawy ruchowe, konstrukcyjne, kołowe, zajęcia plastyczne.

15:20-15:30

Przygotowanie do podwieczorku. Czystości porządkowo-higieniczne.

15:30-16:00

Podwieczorek.

16:00-18:00

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, czytanie bajek, prace porządkowe, rozmowy indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

Copyright © 2024 School's Fun  Rights Reserved.