Przedszkole Nasze Bambino nr 2


Witamy na oficjalnej stronie naszego przedszkola

Get Adobe Flash player

W naszym przedszkolu prowadzona jest grupowe zajęcia logopedyczne mające na celu kształtowanie prawidłowego toru oddechowego (wydłużanie fazy wydechowej), usprawnianie aparatu artykulacyjnego, kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych, kształtowanie swobodnych wypowiedzi dziecka.

Do indywidualnej terapii logopedycznej, dzieci są kwalifikowane na podstawie przesiewowych badań logopedycznych, prowadzonych we wrześniu każdego roku. Dodat­kowo rodzice, dzieci uczest­ni­czą­cych w tera­pii otrzy­mują wska­zówki do ćwi­czeń z dziećmi (zeszyt z mate­ria­łami do ćwiczeń).

W naszym przedszkolu zajęcia logopedyczne prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z wieloletnim stażem.

Copyright © 2024 School's Fun  Rights Reserved.