Dyrektor Przedszkola Nasze Bambino nr 2 w Wyszkowie informuje, że 23 lipca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca dla trzylatków. 

W rekrutacji mogą brać  udział kandydaci, którzy brali udział w tegorocznej rekrutacji przedszkolnej, ale zabrakło dla nich miejsc.
Czekaja na nich dwie 25 - osobowe  grupy w Przedszkolu Nasze Bambino nr 2 w Wyszkowie. 

Rekrutacja prowadzona będzie w formie papierowej. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać w sekretariacie ZDZ CK, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków na rok szkolny 2018/2019

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO OD 1 WRZEŚNIA 2018 

OŚWIADCZENIE - MIEJSCE ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE - ZATRUDNIENIA OBOJGA RODZICÓW

OŚWIADCZENIE - SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA

OŚWIADCZENIE - RODZINA WIELODZIETNA

OŚWIADCZENIE - RODZEŃSTWO KANDYDATA